Formularz A1 dla kierowcy

Zaświadczenie A1 wskazuje miejsce ubezpieczenia kierowcy, który wykonuje swoją pracę poza granicami Polski. Wystawia je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W sprawach dotyczących cudzoziemców spoza UE, ZUS wielokrotnie odmawiał wydania takiego zaświadczenia A1. Sytuacja ta staje się problematyczna dla wielu polskich pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Skontaktuj się ze specjalistami z Work Partner Service, by uzyskać pomoc w tym zakresie.

Przewoźnik Praca kierowca