Karta pobytu szansą na sukces – najprostsze sposoby na wyrobienie karty pobytu

Karta pobytu to dokument poświadczający tożsamość obcokrajowca i pozwalający mu przebywać na terenie Polski często dłużej niż wiza. Innymi słowy, jest to zezwolenie na pobyt (stały lub czasowy), na podstawie którego bez potrzeby otrzymania dodatkowych wiz osoba może wielokrotnie przekraczać granice Polski. Ponadto, w zależności od rodzaju karty pobytu i podstaw jej przyznania, jest to również dokument potwierdzający prawo osoby do pracy, podejmowania nauki lub przebywania z rodziną na terenie Polski. Wiemy, że zorganizowanie formalności i to jeszcze w innym kraju wiąże się z szeregiem przepisów prawnych, w których należy zachować terminowość. Dlatego pomagamy pracodawcom i pracownikom na terenie całej Polski uzyskać kartę pobytu.

 
Karta pobytu dla cudzoziemca


Nie masz czasu na bieganie po urzędach? Wciąż zastanawiasz się jak uzyskać kartę pobytu, by móc legalnie pracować w Polsce? A może to pracodawca nie ma czasu na wydanie dokumentów? Oferujemy pracodawcom i tym, którzy chcą pracować w Polsce, pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów – w tym karty pobytu. Oszczędzimy Twój czas, bo chętnie współpracujemy z osobami, które chcą zarabiać w Polsce. A nasz kraj jest otwarty na tych, którzy pomogą podnieść gospodarkę i zajmą wakaty. Już od dawna krzyczymy głośno o pracownikach z Azji! To obywatele, z którymi współpracujemy już bardzo długo i jesteśmy pod wrażeniem ich kompetencji i tym jak dobrze odnaleźli się w naszej polskiej rzeczywistości. Chętnych do pracy mamy… teraz czas na kartę pobytu! Tylko… jak ją zdobyć?

 
Karta pobytu dla kogo?

 
Polska otworzyła rynek dla pracowników ze wschodu. Dlaczego obcokrajowcy znajdą pracę w Polsce? Bo ich chęć do wykonywania powierzonych obowiązków, terminowość oraz dokładność w wykonywaniu zleceń to coś, na czym zależy naszym pracodawcom. Karta pobytu jest dokumentem wydawanym obcokrajowcowi, który otrzymał status lub zezwolenie takie jak:

– zezwolenia na pobyt czasowy,

– zezwolenia na pobyt stały,

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– statusu uchodźcy,

– ochrony uzupełniającej,

– zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.


Mam zezwolenie o pracę, teraz czas na kartę pobytu

 
Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w naszym kraju. W karcie pobytu znajdują się informacje podstawowe takie jak imię, nazwisko, data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć, wzrost, kolor oczu, data wydania karty, linie papilarne na karcie pobytu, fotografia, a także data ważności. Oprócz tego zawarta jest informacja o tym, czy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

 
Kto załatwi kartę pobytu?

 
To pytanie zadaje sobie wielu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy wiedzą, że praca w Polsce pomoże im stanąć na nogi. Dlatego wszystkim tym, którzy chcą zacząć pracę u nas, ale obawiają się biurokracji mówimy: zapraszamy. Work Partner Service to pierwszy krok do sukcesu i zdobycia niezbędnych zezwoleń i karty pobytu.

Przewoźnik Praca kierowca