Begin 2022 worstelt de helft van de wegvervoerders met personeelstekort

Het goederenvervoer over de weg heeft steeds meer te lijden onder personeelstekorten. Momenteel ondervindt iets meer dan de helft van de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer ernstige verstoringen van hun economische activiteiten als gevolg van een groot personeelstekort. Naast de standaard solicitatie activiteiten door HR-afdelingen op de lokale markt, is het ook de moeite waard om de oplossing te overwegen voor samenwerking met een uitzendbureau voor vrachtwagenchauffeurs, dat comfort zal bieden bij het plannen van de volgende stappen van de ontwikkeling van de onderneming zonder onzekerheid over de personeelsbezetting.

Te veel vacatures voor chauffeurs nog steeds niet vervuld 

Als gevolg van personeelstekorten blijft het aantal vacatures in het wegvervoer hoog. Bovendien is ook de uitstroom van werknemers met pensioen toegenomen. Deze kunnen gemakkelijk worden vervangen door chauffeurs uit Polen die over de juiste kwalificaties en ervaring beschikken. Ons uitzendbureau voor vrachtwagenchauffeurs zal een rijexamen en taaltesten doen voordat de chauffeurs aan het werk gaan. Kom eens langs! Door de omzetstijging in de branche verwachten ondernemers een verdere toename van de werkgelegenheid in 2022 en de jaren daarna, daarom is samenwerken met WPS-bedrijf wellicht voor u de beste oplossing zijn om het chauffeurstekort voor de komende bedrijfsjaren op te vangen.

In het goederenvervoer over de weg is het percentage ondernemingen dat met een personeelstekort worstelt nog nooit zo hoog geweest als de situatie sinds begin 2014 wordt geanalyseerd. Volgens het Nederlandse Bureau voor de Statistiek is het personeelstekort momenteel het meest gevoelde probleem voor ondernemingen bij een gestage en stabiele groei.

Chauffeurstekort is geen probleem voor uitzendbureaus voor vrachtwagenchauffeurs 

De algemene vacaturecijfers voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in de transport- en logistieksector blijven hoog en wijzen op een aanzienlijk tekort. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren er ongeveer 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistieke medewerkers. Wij kunnen dit verhelpen door solicaties in uw ondernemingen te ondersteunen en ook systemen op te zetten voor samenwerking, start/stop-werk, chauffeursploegen in een continue cyclus gedurende het hele jaar. Dit zal de stilstandtijd van vrachtwagens tot een minimum beperken, want we weten allemaal hoeveel het kost om een vrachtwagen elke week stil te laten staan.

Maak een afspraak met een medewerker van ons team en regel de details van de de functie en de samenwerking met het WPS-bedrijf.

Contact