Pracodawca zatrudnia pracownika z Azji i…

Czeka go na pewno mnóstwo pracy związanej z dodatkowymi dokumentami, które należy zorganizować. Po to właśnie istnieje agencja pracy Work Partner Service, która pomoże przejść przez ten skomplikowany proces bez zbędnych nerwów i zniecierpliwienia. Zatrudnianie pracownika z Azji nie musi być trudne.


Czas pracownika z Azji!


Coraz więcej osób decyduje się na zatrudnianie pracownika z Azji – czy to spawaczy, szwaczki czy kierowców. Jeśli jesteś pracodawcą i zastanawiasz się dlaczego – odpowiedź jest bardzo prosta. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski są pracownikami godnymi zaufania, cieszącymi się z pracy i nienarzekającymi na zarobki. Pracownicy z Azji są zaangażowani i chętni do zgłębiania nowej wiedzy, ponieważ zależy im na tym, by zarobić na utrzymanie i rodzinę.

Zatrudnij szwaczkę z Indii i pamiętaj o dokumentach


Kiedy mamy już chętnych do pracy, przed wydaniem zezwolenia musimy pamiętać o dodatkowych dokumentach, bez których niczego nie załatwimy. Poniżej prezentujemy to, co najpotrzebniejsze:

dowód wniesienia opłaty za wydane zezwolenie;
rejestr handlowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z ostatnich 3 miesięcy);
kopia dokumentu podróży cudzoziemca;
dokumenty potwierdzające równoważność kwalifikacji zawodowych oraz poziom wykształcenia cudzoziemca;
oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z realizacją zobowiązań podatkowych oraz opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz realizacją wynagrodzeń pracowników;
informacja starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca;
w przypadku reprezentowania przez inne osoby – oryginał upoważnienia lub pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy
potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii wszystkich dokumentów.
Taką pigułkę wiedzy najlepiej wydrukować i zorganizować wszystkie dokumenty lub rozpocząć współpracę z agencją Work Partner Service, która zrobi to za pracodawcę, a dodatkowo znajdzie najlepszego pracownika z Azji. To, co dla nas najważniejsze to dopasowywanie pracownika do organizacji, w której będzie efektywnym pracownikiem.

Miejmy nadzieję, że jeśli jesteś Pracodawcą, który przeczytał ten artykuł, będzie Ci łatwiej zatrudniać pracowników z Azji lub z innych kontynentów. Jesteśmy otwarci na współpracę jako agencja zatrudnienia, która ma bogate doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców i szkolenia ich w zakresie języka, znajomości praw i obowiązków, a także zatrudniania kierowców zawodowych C+E. Postaw na nas i zapomnij o uciążliwej dokumentacji!

Przewoźnik Praca kierowca