Pracownicy z Azji – Zapotrzebowanie na nich cały czas rośnie.

Zatrudnienie pracowników spoza Polski w dzisiejszych czasach jest już koniecznością. Pracownicy z Azji są coraz częściej spotykani na polskim rynku pracy.

Stajemy się państwem coraz bardziej otwartym na przyjmowanie Azjatów. Polacy oswoili się już ze świadomością, że świat stał się globalna wioską. Normalnym staję się szukanie pracowników, nie tylko z sąsiadujących państw, ale także z bardziej egzotycznych rejonów świata.

Na początku polscy pracodawcy byli ostrożni i nie zatrudniali dużej liczby obcokrajowców, lecz bardzo szybko zauważyli ich potencjał i zaczęli jeszcze bardziej angażować się we współpracę z Azją.

Wysoki poziom wyspecjalizowania.


Nie trudno zauważyć, że pracownicy z Azji są bardzo dobrze wyspecjalizowani w konkretnych branżach. Między innymi są to: pracownicy budowlani, spawacze, operatorzy CNC, ale także pracownicy produkcyjni. Patrząc na to jak szybko rozwija się polska infrastruktura, pracownicy budowlani z Azji, czy doskonale wyspecjalizowani spawacze z Indii, to nieodłączny element naszej gospodarki.

Właśnie dlatego nawiązujemy współprace z firmami z zagranicy, zatrudniając w Polsce specjalistów z Azji.

Polscy pracodawcy z aprobatą patrzą na pracę azjatyckich robotników. Są oni dokładni i sumienni, a ich odmienność kulturowa w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych obowiązków.

Dlaczego obywatele Azji tak chętnie do nas przyjeżdżają?


Pracownicy z Azji bardzo chętnie podejmują pracę na terenie Europy. W swoich rodzinnych stronach ich umiejętności są często niedoceniane. Otrzymują tam dużo niższe wynagrodzenie niż w Europie i często pracują w dużo gorszych warunkach. Azjaci również chwalą sobie relacje ze współpracownikami i kierownikami. Atrakcyjna dla nich jest również możliwość rozwoju oraz rodzaj oferowanej pracy. Ogromnym plusem dla robotników z Azji jest również coraz bardziej przyjazne nastawienie Polaków.

Pracownicy z Azji nie zabierają miejsc pracy Polakom.


Mimo, że w Polsce mamy odsetek ludzi bezrobotnych, nie są oni odpowiednio przygotowani i wyspecjalizowani do stanowisk na jakie zatrudniani są Azjaci. Obcokrajowcy wykonują często pracę, której nie chcą wykonywać bezrobotni rodacy. Robotnicy z Azji są bardzo dobrą alternatywą w niektórych sektorach gospodarki.

Tania, ale skuteczna siła robocza.


Istotnym faktem jest również koszt utrzymania pracowników z Azji. Mimo wysokich kwalifikacji ich wymagania zarobkowe nie są wygórowane. Ogromna zaletą jest również przeniesienie na firmę zewnętrzną zajmującą się leasingiem pracowników obowiązków związanych z zatrudnieniem, takich jak formalności wizowe, czy przygotowanie zezwoleń na pracę. Minimalizuje to czas i koszty pracodawców. Robotnicy z Azji często rozliczani są na zasadzie przepracowanych godzin. Daje to całkowitą kontrolę nad kosztami oraz umożliwia łatwe zaplanowanie czasu pracy.

Przewoźnik Praca kierowca