Pracownicy z zagranicy – Najbardziej wpływowi ludzie polskiej gospodarki.

Pracownicy z Azji mają bardzo duży wpływ na Polską gospodarkę.

Dlaczego? Polska by się rozwijać potrzebuje wyspecjalizowanych pracowników z zagranicy. Specjalistów z Azji spotykamy już na każdym kroku.

Pracowników z Indii, czy Bangladeszu można zdecydowanie nazwać zbiorowym bohaterem polskiej gospodarki. Z roku na rok wystawiane jest coraz więcej oświadczeń pozwalających obcokrajowcom pracować legalnie w Polsce. Dla obcokrajowca otrzymanie takiego oświadczenia pozwala myśleć poważnie o pozostaniu w Polsce na stałe.

Pozytywne odbicie na polskiej gospodarce.


Bardzo pozytywnie odbija się to na stabilności naszej gospodarki.

Zachęcające dla specjalistów z Azji są o wiele wyższe zarobki i lepsza opieka socjalna. Polska oferuje im pomoc w zaaklimatyzowaniu się w obcym kraju.

Migracyjna fala pozytywnie wpływa na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych, dzięki odprowadzanym przez imigrantów składkom. Bardzo dobrze wpływa to na budżet państwa. Gwarantuje również zapełnienie deficytów kadrowych w wielu zawodach. Zatrudniamy m.in. dużo spawaczy z Indii, pracowników budowlanych z Azji oraz operatorów CNC z Indii. Dużym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszą się również pracownicy produkcyjni z Azji.

Pracownicy z zagranicy stają się coraz ważniejsi.


Istotnym czynnikiem, który sprzyja zatrudnianiu obcokrajowców, jest też stabilizacja prawa. Jako państwo potrzebujemy napływu nowych pracowników, ponieważ starzejemy się jako społeczeństwo.

Pracownicy z Azji pogodzeni są z faktem, że na początku pobytu w Polsce ich praca może nie być związana z ich wykształceniem, jest ona jednak i tak bardziej opłacalna niż w ich rodzimym kraju.

Często się zdarza, że na początku dla cudzoziemców barierą jest niewystarczająca znajomość języka, pracownicy z zagranicy nie muszą mówić płynnie jednak ważne jest aby rozumieli podstawowe polecenia. Potem jednak to nadrabiają, bardzo szybko i chętnie uczą się języka, to otwiera im drogę do kariery w wyuczonym zawodzie, na wymarzonym stanowisku. Znajomość języka pozwala im również nawiązywać nowe kontakty. Państwo oferuje specjalistom z Azji kursy języka polskiego, które często są darmowe.

Jak nietrudno zauważyć napływ pracowników z zagranicy pozytywnie wpływa na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Przewoźnik Praca kierowca