Rodzaje zezwoleń na pracę – cudzoziemiec w polskiej firmie

Agencja pracy tymczasowej Work Partner Service sp. z o.o., wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców, postanowiła stworzyć cykl – poradnik dla cudzoziemców, w którym opisujemy rekrutację pracownika, zatrudnienie i potrzebne dokumenty do podjęcia zatrudnienia oraz wykonywania pracy na terenie Polski przez cudzoziemców. Dzisiaj opiszemy kiedy zezwolenie na pracę nie jest konieczne, a także omówimy rodzaje zezwoleń na pracę. Nasza agencja pracy tymczasowej współpracuje z wieloma firmami, które także obdarzyły zaufaniem cudzoziemców oraz dostrzegły w nich potencjał na podreperowanie polskiej gospodarki. Dzisiaj, kiedy mamy problem z brakiem doświadczonych kierowców, spawaczy czy szwaczek – to cudzoziemcy przychodzą na ratunek i zatrudniają się w polskich firmach. Aby to jednak nastąpiło, należy wypełnić niezbędne dokumenty.


Praca dla kierowcy w Polsce


Omawiając rodzaje zezwoleń na pracę wspomnieć należy, jakie grupy pracowników są najbardziej zainteresowane tym zagadnieniem. Największe wsparcie w polskich firmach otrzymujemy od cudzoziemców z Indii, Nepalu, Bangladeszu czy Uzbekistanu. Są to osoby, które mają zdolności, ale w swoim kraju nie zarabiają dostatecznie dużo. Dlatego przyjeżdżają do Polski, by to tutaj zarobić na życie i rodzinę. Każdy pracownik ma takie same prawa, podpisaną umowę i odliczane składki. Dbamy o to, by zatrudniać cudzoziemców u uczciwych pracodawców, oferując im takie same warunki jak polskim pracownikom. W naszej agencji pracy tymczasowej Work Partner Service sp. z o.o. znajdzie się praca dla spawacza czy kierowcy.

Zezwolenie na pracę – kto nie musi?


O tym, kto powinien posiadać zezwolenie na pracę już pisaliśmy, a może jesteś w grupie, która go nie potrzebuje? Kogo ominie zezwolenie na pracę wymieniamy poniżej:

– małżonek/małżonka obywatela polskiego;
– posiadacza ważnej Karty Polaka;
– nauczycieli języków obcych w placówkach oświaty;
– korespondentów zagraniczni;
– prowadzących szkolenia lub osoby biorące udział w stażach zawodowych, które pełnią funkcję nadzorczą lub doradczą;
– posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego;
– posiadających status uchodźcy nadany w RP;
– posiadających zezwolenie na osiedlenie się w RP;
– nauczycieli akademiccy;
– studentów studiów stacjonarnych w Polsce;
– delegowanych przez pracodawcę zagranicznego, nie dłużej niż trzy miesiące;
– obywateli państw UE;
– obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego spoza UE;
– obywateli państw z obowiązującą umową o swobodnym przepływie osób w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Na stronie http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/cudzoziemcy/wydawanie-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow-na-terytorium-rp możemy odnaleźć dokładne informacje dotyczące wydawanie zezwoleń na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Rodzaje zezwoleń na pracę


Możemy wyróżnić następujące rodzaje zezwoleń na pracę:

– zezwolenie typu A – cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– zezwolenie typu B – cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

– zezwolenie typu C – cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym;

– zezwolenie typu D – cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakład ulub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

– zezwolenie typu E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy


Jeśli szukasz pracy w Polsce, mamy nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi posiadania zezwolenia na pracę oraz jasno przedstawił jakie są rodzaje zezwoleń na pracę. Agencja pracy tymczasowej Work Partner Service sp. z o.o. popularyzuje wiedzę na temat zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach, ponieważ to właśnie obywatele Indii, Nepalu, Bangladeszu czy Uzbekistanu dają nadzieję na rozwój polskich firm. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy – z nami zdobędziesz pracę, która odpowiada Twoim kompetencjom i oczekiwaniom.

Przewoźnik Praca kierowca