Szkolenie na kierowcę kat. C+E – zacznij z nami nową przygodę

Kierowca zawodowy to wymagający zawód. Aby go wykonywać trzeba nie tylko posiadać określone umiejętności, ale również znaleźć w sobie trochę cierpliwości i odpowiedzialności. Osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu muszą stosownie do obowiązujących przepisów prawa uczynić zadość wymaganiom, których spełnienie pozwoli im na uzyskanie miana kierowcy zawodowego. Jednym z nich jest szkolenie na kierowcę zawodowego.

Co mówią przepisy prawa?

Prawo jazdy chociaż stanowi podstawę do pracy w zawodzie kierowcy – to nie wszystko. Aby wykonywać zarobkowe przewozy drogowe samochodami ciężarowymi kierowca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Niezbędnym wymogiem, poza ukończeniem właściwego wieku jest również
uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej a także ukończenie szkolenia okresowego. Kandydat musi również wykazać, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Szkolenie na kierowcę a kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Masz w kieszeni prawo jazdy – brawo, jesteś na najlepszej drodze do zostania zawodowym kierowcą. W dalszej kolejności należy przejść do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji. Aby ją uzyskać należy odbyć
zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także zdać testy kwalifikacyjne. Na zajęciach tych kandydaci uczą się m.in. racjonalnego kierowania pojazdem uwzględniającym przepisy bezpieczeństwa, znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu, optymalizacji zużycia paliwa, umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego czy zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska. Testy kwalifikacyjne Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego pora na ostatnią prostą – egzamin. Obejmuje on dwie części:
– podstawową, składająca się z 20 pytań z tematyki realizowanej w części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
– test specjalistyczny, składający się z 10 pytań z tematyki związanej z odpowiednimi blokami tematycznymi C1, C1+E, C i C+E (dla samochodów ciężarowych) oraz D1, D1+E, D i D+E (dla
autobusów).
Po zdaniu testu należy pamiętać, że kierowca musi co 5 lat – licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej – ukończyć szkolenie okresowe odpowiednie dla pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
Szkolenie na kierowcę C+E z Work Partner Service – zrób z nami pierwszy krok Zainteresowany? Pierwszym krokiem do zostania kierowcą zawodowym jest uzyskanie odpowiedniego prawa jazdy.
Zgłoś się do nas i zacznij z nami swoją przygodę jako kierowca zawodowy C+E.

Aby zacząć nasze szkolenie musisz przed rozpoczęciem kursu być zatrudnionym na pełen etat w oparciu o umowę o prace lub inne możliwe formy zatrudnienia oraz posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne potwierdzone wykonanymi badaniami medycznymi i psychologicznymi w medycynie pracy na stanowisko: kierowca w ruchu drogowym. Kurs jest dostępny dla kandydatów z całej Polski. Jeżeli mieszkasz w woj. kujawsko-pomorskim to na szkolenie uczęszczać będziesz w Bydgoszczy lub w Nakle
nad Notecią. Podpisuje umowy o współpracę na okres 24 miesięcy. Po ukończeniu szkolenia miejsce Twojej pracy będzie znajdować się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy pełną refundację kosztów za badania i szkolenie C i E oraz kwalifikację zawodową (kod 95) oraz szkolenie praktyczne na zestawach ciągnik z naczepą. Współpracująca z nami szkoła wyróżnia się bardzo wysokim procentem zdawalności. Dla dyspozycji kursantów są dedykowane godziny szkoleń oraz kilka zestawów aut szkoleniowych. Zadbaj o swoją przyszłość! Zapraszamy do kontaktu.

Przewoźnik Praca kierowca