Wizy i problemy z wydawaniem ich zatrudnianym Azjatom.

Zapotrzebowanie na pracowników z Indii, Nepalu, Bangladeszu i coraz częściej również z Uzbekistanu jest coraz wyższe. Pracodawcy poszukują cudzoziemców z tych rejonów, ponieważ są to osoby wykwalifikowane, z chęcią do pracy na dłuższy okres i przede wszystkim pasują im polskie realia. Portal Money.pl o ich chęci napisał: „Na przyjazd do pracy w Polsce namawiają ich rodacy. W popularnym serwisie w internecie mnożą się filmy, na których Azjaci zachwalają życie w naszym kraju. Chcą tu ściągnąć swoich bliskich, mówią o wolnych miejscach pracy i o warunkach lepszych niż w ich krajach. Do tego zachwycają się polską naturą”. Nawet jeśli pracodawca i cudzoziemiec załatwią wszystkie potrzebne dokumenty, to nie mogą rozpocząć pracy, dopóki nie otrzymają wizy. A niestety, to ich największa zmora i obawa, że czas pozwolenia na pracę wygaśnie, a wizy dalej nie będzie. Dlaczego tak się dzieje? Ile wiz przechodzi odmowę? Czy nie można tego procesu przyspieszyć? W dzisiejszym artykule opiszemy procedurę rozpatrywania najważniejszego wniosku, pozwalającego na pobyt w Polsce. Ale zacznijmy od początku…

Wiza dla cudzoziemca – czym jest wiza i kto musi ją posiadać?

„Wiza to dokument, który uprawnia cudzoziemca do przyjazdu do Polski lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim przez określony czas, w określonym celu i na określonych warunkach. Mamy dwa rodzaje wiz:

  •  wiza Schengen – ważna na terytoriach państw strefy Schengen;
  •  wiza krajowa – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Polski lub kilku pobytów następujących po sobie trwających łącznie nie krócej niż trzy miesiące i nie dłużej niż jeden rok w okresie ważności wizy.

Wizę Schengen powinna posiadać osoba, która zamierza przebywać w Polsce i krajach strefy Schengen. Natomiast jeśli obcokrajowiec zamierza przebywać tylko w RP powinien wnioskować o wizę krajową. Wizy wydaje lub odmawia ich wydania konsul Rzeczpospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy z Indii, Nepalu, Bangladeszu i Uzbekistanu – który Konsul rozpatrzy wniosek o wydanie wizy?

Już od dawna bardzo wiele słychać o problemie związanym z czasem oczekiwania na wydanie wizy. Ambasada RP w New Delhi zajmuje się rozpatrywaniem wniosków dla ponad 40 krajów. Naszą firmę interesują głównie Indie, Nepal i Bangladesz oraz Uzbekistan, dla którego Ambasada znajduje się w Taszkencie. Problemem jest ilość osób pracujących w New Delhi – czterech Konsulów, którzy nie są w stanie w szybkim tempie wydać decyzje dotyczącą wiz. Dziewiątego sierpnia tego roku jednego dnia wpłynęło 120 tysięcy wniosków o wydanie wizy, co sprawiło, że serwery przestały pracować, a tym samym – kolejni cudzoziemcy dłużej będą czekać na decyzję – bardzo często odmowną. Do września na wizę oczekiwało 25 tysięcy osób tylko z Indii, Nepalu i Bangladeszu. Ile wiz zostało wydanych? Jak pokazują raporty do lipca 2018 zaledwie 3,5 tysiąca. Na zarzuty zbyt wolnego rozpatrywania wniosków odpowiedział Artur Lompart – dyrektor biura prasowego MSZ i były konsul W New Delhi: „Za dużym napływem zgłoszeń stoi nie tylko wielkie zainteresowanie wyjazdem do Polski, ale też działalność różnego rodzaju naciągaczy. Często są to lokalni pośrednicy, którzy po zarejestrowaniu się w systemie próbują odsprzedawać wolne miejsca osobom czekającym na wizę”. Wyjaśnił, że taka działalność sprawia, że konsulowie muszą bardzo precyzyjnie sprawdzać każdy wniosek, aby wyeliminować naciągaczy.

Rekordziści czekają na wizę 8 miesięcy

I nikt nie wie, kiedy się doczekają. W Internecie roi się od postów dotyczących tego, że wniosek o wydanie wizy po raz kolejny został odrzucony. Na pomoc przychodzą prawnicy, którzy w bardzo dokładny sposób opisują tę procedurę – odpowiedź na portalu vakancja.pl:

Konsul odmawia wydania wizy w sytuacjach określonych w Ustawie o cudzoziemcach m.in. w sytuacji gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany. Nasi Klienci bardzo często skarżą się na nieuzasadnione odmowy wydania wiz przez Konsulów, z naszej praktyki jednak wynika, iż w zdecydowanej większości przypadków Konsul miał prawo wydania decyzji odmownej.W szczególności należy zadbać aby wniosek wizowy był jak najbardziej kompletny tj. zawierał umowę najmu, umowę o pracę, wyjaśnienie pracodawcy w jakim celu potrzebny mu jest pracownik z Indii. Wszystkie te dokumenty powinny być z sobą zgodne i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości co do ich autentyczności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Warto również aby pracodawca uzyskał od swojego pracownika pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów w procesie uzyskania wizy. Pracodawca w tym procesie nie powinien być bierny i w sytuacji wydania decyzji odmawiającej wydania wizy. W sytuacji wydania decyzji odmownej należy złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy rozwiewając ewentualne wątpliwości Konsula co do celu pobytu w Polsce.

Okoliczności odmowy wizy krajowej cudzoziemcowi

Istnieją okoliczności, które mogą spowodować odmowę wydania wizy cudzoziemcowi z Indii, Nepalu, Bangladeszu czy Uzbekistanu. Dotyczy to osób, które widnieją w wykazie cudzoziemców niepożądanych w Polsce, brak wystarczających środków na utrzymanie się w Polsce, możliwe zagrożenie ze strony cudzoziemca dotyczące obronności kraju, porządku publicznego oraz naruszenie interesów RP, brak spełnionych kryteriów w odniesieniu do posiadanego paszportu oraz brak uzasadnienia celu lub określenia warunków planowanego pobytu na terenie Polski. W związku z przeciążeniem serwerów wnioski o wydanie wizy można składać również przez stronę e-Konsulat, która ma usprawnić składanie wniosków.

Jak widać w powyższym tekście problem z pozyskaniem pracowników nie zależy od rekruterów oraz agencji pracy tymczasowych, a w brakach kadrowym w naszych Ambasadach RP. Jako pracodawca należy bardzo dobrze dobrać agencję, która nie tylko załatwi ludzi do pracy, ale pomoże w przyspieszonym wydaniu wizy. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą Work Partner Service sp. z o.o. w celu pomocy z pozyskiwaniem kandydatów z Indii, Nepalu, Bangladeszu czy Uzbekistanu.

Przewoźnik Praca kierowca