Zatrudnianie Azjatów w 2017 roku

Pracownicy z Azji w 2017 roku stali się bardzo popularni na polskim rynku pracy. Stajemy się krajem otwartym na imigracje pracowników, nie tylko z bliskiej zagranicy.


Pokazuje to, że nie tylko specjaliści z Azji nie zwalniają tempa w staraniach o pracę w Polsce. Pracodawcy coraz chętniej angażują się w zatrudnianie Azjatów. W roku 2017 wydano około 2 milionów pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Przez ostatnie dwa miesiące ubiegłego roku liczba wniosków o zatrudnienie bardzo wzrosła, ze względu wprowadzenie opłaty administracyjnej za wydanie takiego wniosku, w stosunku do obywateli krajów, których obowiązuje uproszczona procedura dostępu do rynku pracy w Polsce. Natomiast w dalszym ciągu odnotowuje się także tendencje wzrostową starań pracowników z Azji o pobyt i pracę w Polsce. Firmy, które świadczą usługi wynajmu pracowników, zajmują się pozyskiwaniem pracowników i organizowaniem wszelkich formalności, chętnie pomagają przybyszom z Azji. Dlatego też jakiekolwiek opłaty nie stanowią dla nich najmniejszego problemu i nie są zaskoczeniem. Taka liczba pracowników z Azji skłoniła rząd do wypracowania nowej strategii migracyjnej.

Zmiana modelu imigracji


Głównym aspektem nowej strategii jest zmiana modelu imigracji z krótkookresowej na długookresową. Rząd chce nagradzać pracowników z zagranicy za uczciwość i profesjonalizm wykonywania swojego zawodu. Wiele zyskają na tym specjaliści z Azji, spawacze z Indii czy pracownicy produkcyjni z Indii, którzy bezkonkurencyjnie wykonują swoją pracę.

Imigranci, którzy przez kilka lat pracują w Polsce, płacą podatki i składki, powinni być traktowani jak Polacy. Jeśli pracownik z Azji bez żadnych kłopotów przez kilka lat wykonywał swój zawód, to powinien mieć pełne prawo dostępu do rynku pracy bez zbędnych pozwoleń, jak i również powinien uzyskać status rezydenta w Unii Europejskiej. Wszelkie te formalności jesteśmy Państwu w stanie zapewnić i pomóc w wszystkich procedurach legalizacji pracy i pobytu dla cudzoziemców.

Nasz kraj zmierza do tworzenia stabilnych warunków życia dla pracowników migrujących do Polski


Nie musimy jednak martwić się o pozycje rodaków na rynku pracy, specjaliści z Azji obecnie zapełniają główne luki w branżąch, gdzie notuje się ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Pracodawcy wypełniają braki kadrowe na rynku pracy imigrantami zarobkowymi, co ułatwia przedsiębiorstwom działalność. Doskonale widać na polskim rynku pracy chęć pracodawców na pozyskiwanie imigrantów do pracy w przedsiębiorstwach.

Wiele branż nie poradziłoby sobie bez pracowników z zagranicy. Wśród polaków nie znaleźliby pracowników, jak pracownicy produkcyjni z Azji, głównie w przemyśle przetwórczym, jak i spożywczym, w przemyśle ciężkim np. spawacze z Indii, czy operatorzy CNC, jak również we wszelkich branżach, gdzie na dzień dzisiejszy z powodu ciężkiej pracy nie ma wystarczająco chętnych do pracy rodaków.

Zatrudnianie Azjatów nie jest powodem do obaw


Wszystko zmierza ku temu, że Polska staje się krajem otwartym i przybywają do niej pracownicy z Azji. Zatrudnianie Azjatów staje się równie popularne jak przyjmowanie do pracy Ukraińców. Nawet w bardzo małych miasteczkach pracodawcy chętnie zatrudniają specjalistów z Azji. Wielu pracodawców chwali sobie pracowników z Indii, nie tylko pod względem pracowitości, ale też w aspekcie kulturowym. Mówią, że Hindusi to spokojni i kulturalni ludzie, dla których praca w weekendy nie jest problemem, a na wynagrodzenie nie narzekają. Doceniają pomoc od pracodawcy i agencji pracy, związaną z zakwaterowaniem i wdrożeniem w nowy tryb życia. Mimo, że w Polsce panuje bezrobocie, to niestety brakuje rąk do pracy. I to właśnie specjaliści z Azji chętnie podejmują się wykonywania tych zawodów, których nasi rodacy wykonywać nie chcą. Takim oto sposobem korzystają na tym obie strony. To pokazuje, że nie musimy bać się trendu zatrudniania obcokrajowców.

Przewoźnik Praca kierowca