Zatrudniasz pracowników z Azji? Ten artykuł jest dla Ciebie

W poprzednich artykułach przybliżyliśmy procedurę zatrudniania pracowników z Azji. Dzisiaj napiszemy o ostatnich szlifach całego precedensu jakim jest umowa, a także o tym, czy nasz pracownik z Indii może uzyskać Kartę Pobytu.


Zatrudniam szwaczkę z Indii i…


W jakim języku ma być umowa? To bardzo częste pytanie pracodawców. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, jeśli zostały spełnione dwa warunki:

1) Praca ma być wykonywana na terenie Polski.

2) W chwili zawarcia umowy, przyszły pracownik, czyli np. szwaczka z Indii mieszka na terytorium Polski.

Oczywiście, możemy sporządzić umowę w dwóch językach – w języku polskim i ojczystym dla zatrudnianej osoby. Musimy jednak pamiętać, że ta druga nie będzie równorzędnym dokumentem, a jedynie tłumaczeniem.

Czy pracowników z Azji można gorzej wynagradzać?


Wielu pracodawcom wydaje się, że zatrudniając kierowców zawodowych, szwaczki czy krawcowe z Azji może wypłacać im mniejsze wynagrodzenie. Nawet jeśli osoba nie posiada obywatelstwa polskiego, w pełni podlega przepisom prawa pracy, czyli m.in. musi otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej czy w godzinach nadliczbowych. Obejmują ją też w pełni polskie przepisy prawa pracy, np. przepisy o czasie pracy oraz dotyczące BHP.

Krawcowa z Indii może mieć Kartę Pobytu?


Oczywiście! Kara Pobytu, jest dokumentem, który potwierdza legalność pobytu i pracy w RP. Może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) Jest obecnie zatrudniona w Polsce przez Polskiego pracodawcę i posiada wszystkie dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy i złoży najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu wypełnioną aplikacje na pobyt czasowy wraz z wymaganymi dokumentami

2) Drugim istotnym warunkiem otrzymania powyższego dokumentu jest fakt czy dany obcokrajowiec nie był wcześniej karany na terytorium RP prawomocnym wyrokiem sądu

Jeśli te warunki zostaną spełnione nie ma przeciwwskazań aby takowe pozwolenie nie zostało wydane

Karta Pobytu może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Może jesteś pracodawcą, który zatrudnia pracowników z Azji, mogących ubiegać się o Kartę Pobytu, warto to sprawdzić, ponieważ dzięki temu można ominąć długi proces zdobywania zezwolenia na pracę wraz z uniknięciem konieczności utraty pracownika który musi wyjechać gdyż kończy mu się wiza. A jeśli, mimo naszych poradników, proces ten wydaje Ci się zbyt czasochłonny – skontaktuj się z nami. Jako agencja pracy – posiadająca dział doradczy legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, z ogromnym doświadczeniem na temat zatrudniania obcokrajowców możemy pomoc i doradzić w sprawnym i skutecznym uzyskaniu wszelkich dokumentów i pozwoleń dla pracowników którzy chcą zdobyć pozwolenia na pracę i wyjechać w celu wyrobienia nowej 12 miesięcznej wizy jak i tych którzy przyjechali raz do Polski i chcą tu zostać na zawsze.

Przewoźnik Praca kierowca