Zezwolenie na pracę i karta pobytu. Jak załatwić formalności?

Znalezienie pracy przez cudzoziemca może być niełatwym zadaniem, szczególnie jeśli nie posiada w Polsce nikogo znajomego. Warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej Work Partner Service sp. z o.o., ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze obcokrajowców i współpracujemy z firmami z bardzo dobrą renomą na rynku pracy. Są to przede wszystkim pracodawcy, którzy szukają pracowników z Indii, Nepalu, czy Bangladeszu. Znajdzie się praca dla szwaczki, spawacza, krawcowej i pracownika produkcji. Osoby z Uzbekistanu są również mile widziane. Pracownicy z Azji są dziś najbardziej pożądanym targetem w polskich firmach. Są to osoby zaangażowane, z dużym doświadczeniem i motywacją do pracy. Polscy przedsiębiorcy właśnie takich osób potrzebują i coraz częściej przekonują się, że praca z cudzoziemcem z Azji jest opłacalna. Firmy, z którymi współpracujemy i zatrudniamy obcokrajowców chwalą ich sobie za podejście do zadań, pracowitości i terminowości. A firma Work Partner Service sp. z o.o. zanim kogoś zatrudni dla danego pracodawcy sprawdza jego kompetencje oraz umiejętności, by dać mu pracę w firmie, która spełnia jego oczekiwania i wpisuje się w model organizacji. Dzięki temu pracodawca ma pracownika, który robi to, co lubi. Dlatego jeśli pochodzisz z Azji i szukasz pracy – nie zwlekaj! Zgłoś się do nas.

Zanim to jednak nastąpi należy załatwić potrzebne dokumenty. Czym jest ta sławna karta pobytu i zezwolenie na pracę? Jak załatwić te dokumenty w Polsce? Poniżej opisujemy najważniejsze aspekty w załatwianiu formalności przez obcokrajowca z Indii, Nepalu, Bangladeszu, czy Uzbekistanu. Nieważne, czy szukasz pracy jako szwaczka, krawcowa, czy spawacz – formalności są te same.

Karta pobytu dla cudzoziemca

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym obcokrajowcowi, który otrzymał:

 1. Zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. Zezwolenia na pobyt stały;
 3. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. Statusu uchodźcy;
 5. Ochrony uzupełniającej;
 6. Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Dopiero po otrzymaniu jednego z tych zezwoleń można ubiegać się o kartę pobytu.

Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, podczas pobytu w Polsce. Jeśli posiada się paszport oraz kartę pobytu, to można wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.

W karcie pobytu znajdują się informacje podstawowe takie jak imię, nazwisko, data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć, wzrost, kolor oczu, data wydania karty, linie papilarne na karcie pobytu, fotografia, a także data ważności. Oprócz tego zawarta jest informacja o tym, czy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Opłaty za kartę pobytu

Wydanie lub wymiana karty pobytu kosztuje 50 zł. Jeśli obcokrajowiec zgubi kartę pobytu, opłata za wydanie nowej wynosi: 100 zł – pierwsza utrata lub zniszczenie oraz 200 zł – kolejna utrata lub zniszczenie. Istnieją sytuacje, w których te opłaty mogą być niższe, aż o 50%. Ulga ta dotyczy obcokrajowców, którzy:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,

Oczywiście należy wówczas przedstawić potrzebne dokumenty:

 1. zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 2. zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej.

Aby otrzymać kartę pobytu należy dostarczyć niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku, który można pobrać z Urzędu do spraw cudzoziemców
 2. Dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm, będąc u fotografa wystarczy powiedzieć jakie wymiary potrzebujemy;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 • cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące lub pobyt stały.

Zezwolenie na pracę dla pracownika z Azji

Tak jak pisaliśmy wcześniej, zanim cudzoziemiec z Indii, Nepalu, Bangladeszu lub innych rejonów Azji będzie ubiegać się o kartę pobytu musi przedstawić dokumenty związane z zezwoleniem na pobyt. Mamy jego różne rodzaje:

 • zezwolenie typu A – cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zezwolenie typu B – cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • zezwolenie typu C – cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3), z pracodawcą zagranicznym;
 • zezwolenie typu D- cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakład ulub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 • zezwolenie typu E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu załatwianie formalności w Polsce nie wydaje się już tak straszne. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy zapraszamy do kontaktu z naszą firmą Work Partner Service sp. z o.o.

Przewoźnik Praca kierowca