Zezwolenie na pracę w Polsce – informacje dla cudzoziemców

Słyszałeś, aby pracować w Polsce potrzebne jest zezwolenie na pracę? Jak załatwić kartę pobytu lub potrzebne dokumenty, aby pracować w Polsce? W naszym kraju jest coraz więcej pracy dla pracowników z Azji, a szwaczki z Indii, krawcowe z Bangladeszu, spawacze z Nepalu i coraz częściej pojawiający się pracownicy z Uzbekistanu, którzy pomagają nam w branży budowlanej są dla nas na wagę złota. Work Partner Service jest tu po to, by Ci pomóc i opisać najważniejsze rzeczy związane z załatwianiem dokumentów, by pracować w Polsce. Dlaczego akurat pracownicy z Azji? Przede wszystkim dzięki temu, że pojawiają się tu, by naprawdę pracować i zarabiać uczciwe pensje. My doceniamy ich za motywację, dokładność i przede wszystkim ogromne doświadczenie.


Kto potrzebuje zezwolenie na pracę?


Takie zezwolenie potrzebuje cudzoziemiec, który ubiega się o legalną pracę w Polsce. Jeżeli posiada zezwolenie, może ubiegać się o wizę, a później o zezwolenie na pobyt czasowy. W zezwoleniu wskazany jest pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną gdy cudzoziemiec wykonuje tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Jestem z Azji – czy muszę mieć zezwolenie na pracę?


Zasadniczo tak, gdyż tylko pracownicy z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Rosji, Gruzji i Mołdawii mogą pracować dzięki uproszczonej procedurze. Obywatele z innych krajów, aby móc podjąć pracę w Polsce najpierw muszą znaleźć pracodawcę, a ten uzyska dla nich wymagane zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy – pracownik z Uzbekistanu na budowie


Krótko mówiąc, jeśli pochodzisz zza granicy i planujesz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, wówczas możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy z powodu, np.:

1. Podjęcia lub kontynuacji pracy na terytorium Polski,
2. Wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
3. Wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski,
4. Prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
5. Podjęcia lub kontynuacji studiów w Polsce,
5. Odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata.

Gdzie mam aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy?
Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

A po zezwoleniu na pracę… Czas na kartę pobytu dla Hindusa


Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, który otrzymał właśnie
zezwolenie na pobyt czasowy.


W karcie pobytu znajdują się informacje podstawowe takie jak imię, nazwisko, data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć, wzrost, kolor oczu, data wydania karty, linie papilarne na karcie pobytu, fotografia, a także data ważności. Oprócz tego zawarta jest informacja o tym, czy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.
Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, podczas pobytu w Polsce. Jeśli posiada się paszport oraz kartę pobytu, to można wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem.

A jeśli nie załatwię zezwolenia na pracę?


O to nie musisz się obawiać – zezwolenie na pracę załatwia Twój pracodawca, który po złożeniu odpowiednich dokumentów otrzyma je od wojewody właściwego na miejsca zamieszkania lub siedzibę. Nie musisz obawiać się chodzenia po urzędach w tej sprawie, pamiętaj jedynie o karcie pobytu czyli zezwoleniu na legalny pobyt w Polsce.

Warto wspomnieć tu również o nowej sile z jaką przybywają pracownicy z Uzbekistanu – są wykwalifikowanymi pracownikami na budowie, którzy tak jak pozostali cudzoziemcy z Nepalu, Bangladeszu czy innych części Azji są dzisiaj bardzo potrzebni w Polsce w wielu zawodach. Jeśli czytasz ten artykuł – nie zwlekaj i zgłoś się do nas! Jesteśmy agencją pracy tymczasowej, która pomoże Ci w stawianiu pierwszych kroków w nowym kraju, pomoże prawnie i kadrowo oraz znajdzie Ci pracodawcę.

Przewoźnik Praca kierowca