Wiza pracownicza dla cudzoziemca – problemy wizowe w ambasadach polskich na świecie

Jesteś cudzoziemcem, chcesz legalnie pracować w Polsce i potrzebna ci wiza pracownicza. Przeczytaj, jakie wymagania musisz spełnić i jakie przeszkody możesz napotkać.

Wiza pracownicza – jak ją uzyskać?

Wiza jest to pisemne pozwolenie wydane obcokrajowcowi. Uprawnia go do wjazdu na terytorium Polski, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach określonych w tym pozwoleniu.

Wiza pracownicza do Polski jest natomiast oficjalnym dokumentem uprawniającym cudzoziemców do legalnego pobytu na terytorium Polski w celu zarobkowym.

Ubiegasz się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy? Powinieneś dołączyć do wniosku o wydanie wizy zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokumenty te uzyskać może pracodawca, który chce ciebie zatrudnić.

Wykonywanie pracy niezgodnie z prawem

Pamiętać należy, że cudzoziemiec wykonujący pracę niezgodnie z przepisami naraża się na przykre konsekwencje. Mogą być nimi ukaranie karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł dla pracownika i do 30.000 złotych dla pracodawcy, a także wydanie cudzoziemcowi decyzji zobowiązującej natychmiastowe opuszczenie kraju. Najważniejsze jest jednak, że brak legalnego zatrudnienie pozostawia pracownika często bezbronnym i utrudnia egzekwowanie należnych mu praw.

Nie można wykonywać pracy w Polce przebywając w niej na podstawie wizy turystycznej!

Problemy wizowe w polskich ambasadach

Media donoszą o licznych problemach, jakie napotykają na swojej drodze cudzoziemcy ubiegający się o wydanie wizy do Polski. Największą przeszkodą dla tysięcy Hindusów, Nepalczyków czy Banglijczyków okazuje się źle działający system informatyczny! Na uzyskanie wizy w ambasadzie w New Delhi może czekać nawet 25 tys. osób. Pomimo tego, że pracownicy ci posiadają już stosowne zezwolenia i zapewnione stanowiska pracy to oczekiwać muszą nawet w ośmiomiesięcznych kolejkach. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy są braki kadrowe. Wydział konsularny w ambasadzie w New Delhi liczy tylko kilka osób, a placówka od początku 2018 roku do września tego roku wydała zaledwie 3,5 tys. wiz pracowniczych.

Egzaminu nie zdaje również system e-Konsulat, który zawiesza się na chwilę przed udostępnieniem nowych wolnych miejsc do składania wniosków.

Zagrożeniem okazują się też lokalni pośrednicy, którzy po zarejestrowaniu w systemie próbują odsprzedać wolne miejsce oczekującym na wizę osobom.

Wiza pracownicza łatwiej – szybciej czyli outsourcing wizowy

Rozwiązaniem problemów może okazać się coraz popularniejszy outsourcing wizowy, w ramach którego firmy zewnętrzne otwierają specjalne centra wizowe, w których umożliwia się zainteresowanym złożenie wniosku wizowego i odebranie paszportu w miejscu zamieszkania lub bliższej odległości od niego, bez potrzeby osobistego stawienia się w polskim urzędzie konsularnym. Takie rozwiązania wprowadzone zostały już w Rosji czy na Ukrainie, a polskie władze zapowiadają dalsze wdrażanie tego rozwiązania również w innych krajach, których obywatele przyjeżdżają pracować do Polski.

Jeżeli chcesz znaleźć placówkę dyplomatyczną w twoim kraju skorzystaj z wyszukiwarki przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP lub znajdź interesującą cię placówkę na specjalnie w tym celu przygotowanej mapie.

Zapraszamy także do kontaktu z naszą agencją pracy tymczasowej Work Partner Service.

Przewoźnik Praca kierowca