Zatrudnianie cudzoziemców – nadeszły zmiany – Pracownicy z Azji od lipca szybciej w naszych firmach

Work Partner Service jako agencja pracy tymczasowej powstała po to, aby odciążyć Przedsiębiorców od poszukiwania pracowników na dzisiejszym rynku pracy. Szczególnie brakuje nam pracowników stacjonarnych na takich stanowiskach jak szwaczki, krawcowe, spawacze, murarze i wiele innych zawodów wymagających precyzji i zdolności do pracy fizycznej. Niestety, na naszym rynku o polskiego pracownika trudno. W związku z tym coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców z Azji. Zatrudnienie pracownika z Indii, Nepalu, czy Bangladeszu to dobry krok w przyszłość dla dużych i małych przedsiębiorstw. I choć często pracownik z Azji budzi obawę firm, związaną z jakością pracy, przepracowanymi godzinami , a przede wszystkim z załatwianiem formalności, to nasza agencja pracy tymczasowej Work Partner Service bierze na siebie wszelkie formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemców i przede wszystkim poszukuje tych najlepszych.


Spawacz z Indii, kierowca z Nepalu, szwaczka z Bangladeszu a zezwolenie na pracę


Wielu pracodawców obawia się dokumentacji związanej z zatrudnianiem obcokrajowców. Dlatego agencja pracy Work Partner Service służy pomocą i fachowym doradztwem w zakresie zatrudniania pracowników z Azji. Jesteśmy firmą, która zadba o zorganizowanie potrzebnych zezwoleń i przede wszystkim najlepszych pracowników, którzy spełniają wymagania. Firmy obawiają się także, że przekażą cudzoziemcom zezwolenie na pracę, a oni znajdą pracę w innej firmie. Zezwolenie wydane pracownikowi z Azji nie pozwala na swobodne poruszanie się po polskim rynku pracy. Nie daje ono również możliwości wykonywania każdej pracy na rzecz danego pracodawcy, lecz tylko wskazanego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku. Ważnym jest też to, że wydane zezwolenie zachowuje ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę.

Krawcowa z Indii, kierowca z Azji – zatrudnianie cudzoziemców na dłużej


Każde zezwolenie na zatrudnianie cudzoziemców z Azji wiąże się z opłatami:

50 zł – gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
100 zł – gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;
200 zł – gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.
Jeśli dobrze nam się pracuje z pracownikami z Azji i chcemy po prostu przedłużyć zezwolenie na pracę – kwoty te ulegają zmniejszeniu o połowę. Wówczas opłaty wynoszą odpowiednio 25, 50 lub 100 zł.

Koszty zezwoleń na pracę pracowników z Indii dla Work Partner Service


Bezkosztowa rekrutacja pracownika z Azji jest jak najbardziej możliwa dzięki naszym procedurom. Zdajemy sobie sprawę z jakimi kosztami wiąże się rekrutacja pracowników, a dziś jest ona o wiele droższa, gdyż rynek pracy nie oszczędza pracodawców. Kiedyś, by zatrudnić dziesięć osób wystarczyła jedna rekrutacja, dziś potrzeba ich co najmniej kilka. A tym bardziej jeśli zatrudniamy pracownika z Bliskiego i Dalekiego Wschodu koszty mogą wzrosnąć. Dlatego warto zainwestować we współpracę z nami. Dlaczego? Po pierwsze, Work Partner Service jako agencja pracy tymczasowej zajmujemy się rekrutacją oraz doborem odpowiednich pracowników. To również my zorganizujemy formalności związane ze szkoleniem BHP, wstępnymi badaniami oraz legalizacją pobytu zatrudnianego przez pracodawcę kierowcy czy spawacza z Indii. Zatrudnianie przez nas cudzoziemców wiąże się z brakiem kosztów księgowo-kadrowych, a także mogą Państwo określić ilu pracowników potrzebują. Pracownik ze Wschodu jest mniej mobilny, ponieważ posiada zezwolenie na pracę dedykowaną dla danego pracodawcy.

Spawacz z Indii szybciej zatrudniony? Zmiany od 1.07.2018


Wszelkie zmiany w przepisach prawnych są przez nas na bieżąco monitorowane. Dlatego z przyjemnością niesiemy dobrą wiadomość dla pracodawców, którzy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców np. spawaczy z Indii – od 1.07. zostało zwolnionych 197 zawodów w 20 profesjach z tak zwanego testu rynku pracy. Co to oznacza w praktyce? Brak konieczności uzyskiwania od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia w kraju potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Rozszerzenie listy zawodów skróci więc czas oczekiwania pracodawcy na możliwość podjęcia pracy przez cudzoziemca o 21 dni, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, bowiem w czasie rozpatrywania przez wojewodę wniosków o zezwolenie na pracę występuje czasem konieczność wyjaśnienia np. wewnętrznych niespójności dot. informacji starosty, co dodatkowo wydłuża oczekiwanie na decyzję wojewody. Oznacza to, że chcąc zatrudnić pracownika z Azji w danej profesji, czas oczekiwania na zezwolenie będzie o wiele krótszy.

Szybciej zatrudnimy pracownika z Azji – zwolnione zawody z testu rynku pracy


Na liście zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy znalazły się m.in. profesje należące do budownictwa (w tym murarze, betoniarze, dekarze, ślusarze, elektrycy, inżynierowie), branży IT (np. programiści aplikacji oraz projektanci i administratorzy baz danych), a także kierowcy samochodów ciężarowych i operatorzy sprzętu do robót ziemnych, lekarze ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty oraz pielęgniarki bez specjalizacji lub w jej trakcie. Wśród wymienionych zawodów znaleźli się także spawacze. To początek zmian idących w dobrą stronę w związku z zatrudnieniem pracownika z Indii, Nepalu czy Bangladeszu. Najnowsze dane GUS dotyczące braków kadrowych wskazują, że najwięcej pracowników potrzebuje sektor produkcyjny. Co czwarty wakat na rynku jest ulokowany w branży przemysłowej. Tego lista zawodów zwolnionych z testów rynku pracy nie uwzględnia. Pominięty został również sektor handlowy oraz logistyki. Miejmy nadzieję, że wkrótce zmiany dosięgną również pominięte branże, aby zatrudnianie pracowników z Azji było czystą przyjemnością.

Zatrudnianie cudzoziemców z Azji to dobry krok naprzód w działalności firm. Z wielką przyjemnością poszukujemy najlepszych ludzi do pracy zza granicy, aby pomagać polskiej gospodarce. Stawiamy przede wszystkim na pracowników stacjonarnych z Indii i innych krajów Azji, ponieważ to właśnie oni mogą nam pomóc, kiedy na polskim rynku wciąż brak fachowców.

Przewoźnik Praca kierowca