Przyczyny Rotacji Personelu Pracowniczego.

Po przeprowadzaniu procesu rekrutacji, gdy uda nam się skompletować grupę pracowników, która zaakceptowała satysfakcjonujące dla siebie warunki pracy i płacy, możemy przejść do procesu zatrudnienia tego personelu. Jeśli chcemy utrzymać zrekrutowany personel na długi czas potrzebne jest analizowanie przyczyny rotacji personelu pracowniczego. Następnie konieczne jest wypracowanie, ze specjalistami zajmującymi się zarządzaniem zasobami ludzkimi, systemu dalszej współpracy i rozwoju pracownika. Jest to złożony projekt na który jednak warto poświęcić czas, gdyż poniesione do tej pory wydatki i poświęcony czas są na pewno tego warte.


Stabilny Zespół to Podstawa


Badania przeprowadzane wśród pracowników zatrudnianych w Polskich firmach jednoznacznie wskazują, że największym wyzwaniem dla polskich firm jest znalezienie personelu do pracy, a następnie zapewnienie mu satysfakcjonującego obszaru działania i rozwoju, aby pracownik czuł się spełniony w pracy i nie traktował swojego stanowiska pracy jako chwilowe. Każdy Pracodawca wie, jak bardzo kosztownym procesem jest wysoka rotacja personelu i jak wiele doświadczony pracownik daje firmie pomimo, że niejednokrotnie jego oczekiwania finansowe są bardzo wysokie. Badania i publikacje dowiodły, że pomimo wysokich oczekiwań doświadczony pracownik w przedsiębiorstwie w długiej perspektywie rozwoju jest bezcenny. Dlatego też osoby zarządzające personelem, które chcą tworzyć silne i stabilne zespoły, powinni podchodzić indywidualnie do swoich podwładnych. Nie należy także zapominać, że często osoby będące na tym samym stanowisku kierują się innymi priorytetami.

Przedsiębiorcy Nie Wiedzą Jakie Są Przyczyny Rotacji Personelu.


Wciąż nie są powszechnie znane i stosowane na co dzień przez polskich pracodawców procesy zarządzania zasobami ludzkimi, jakimi obejmują oni pracowników swoich jak i pracowników tymczasowych, którzy następnie poprzez zapewnione indywidualne warunki rozwoju decydują się właśnie z tego powodu zostać na swoich stanowiskach przez długi czas. Wielu pracodawców nie podąża za bieżącymi trendami i nadal istnieje dość często relacja między pracownikiem a pracodawcą jako szef – podwładny, która w obecnych realiach rynku pracy kompletnie się nie sprawdza. Pracownicy oczekują partnerskich relacji w zespole. Tylko w taki sposób możemy wygenerować stabilne relacje z naszymi pracownikami.

Rynek Pracownika


Jeszcze kilkanaście lat temu polscy inżynierowie musieli szukać pracy za granicą. Wyjeżdżali także fachowcy, jak np. spawacze do Irlandii. Między innymi w wyniku tych procesów migracyjnych aktualnie rynek pracy wygląda odwrotnie. Obecnie stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie. Przyczyny rotacji personelu pojawiają się teraz w innych aspektach, jak na przykład w relacji pracownik – pracodawca. Zaufanie i motywacja do pracy zatrudnianych osób wobec firm szybko spada po tym, jak zaczynają pracę. Powodem tego zjawiska jest fakt, że nie otrzymują wsparcia i wskazówek od przełożonych. Przez co nie wiedzą w jaki sposób mogą się jak najszybciej poczuć dobrze w nowym środowisku. Jeśli przedsiębiorstwo nie tworzy właściwego otoczenia dla rozwoju pracowników, personel zaczyna postrzegać nowe miejsce jako tymczasowe.

Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć odpowiedni zespół zarządzający. Czasami poprzez zmniejszenie kadry zarządzającej o połowę, aby Ci ludzie potrafili zbudować silne relacje z pracownikami i tworzyć zespół. Nie ma znaczenia czy będą to pracownicy tymczasowi z zewnętrznych agencji, którzy później zostaną na stałe w przedsiębiorstwie czy pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przez przedsiębiorstwo, którzy przejdą identyczny proces próbny w tej firmie.

Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2017 r. opracowana przez GUS przedstawia tendencje wśród pracujących poszukujących nowej pracy. Biorąc pod uwagę obawę przed utratą pracy, tylko 85,7 % początkowej liczby badanych deklaruje po roku również taką obawę (II kwartał 2016 r. – II kwartał 2017 r.). Analizując już tylko tendencję w pierwszej połowie 2017 r. liczba takich osób pomiędzy dwoma pierwszymi kwartałami roku spadła prawie o połowę (II kwartał 2017 r. – 63,2 %). Pracownik czuje się pewnie na rynku pracy i przestaje obawiać się o zatrudnienie. Zdaje on sobie sprawę, że bez problemu je znajdzie. Starania leżą po stronie pracodawców, aby system zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie był efektywny i sprawił, że pracownik będzie miał poczucie swojej stabilnej przyszłości, a także możliwości rozwoju.

Rekrutacja Pracowników


Doskonale wiemy, że ciągłe rekrutowanie pracowników jest dość kosztowne i wymaga zaangażowania wielu obecnie zatrudnionych osób. Należy analizować ewentualne przyczyny rotacji personelu. Przyjmując kandydata do pracy, należy spojrzeć szerzej i nie można oceniać go wyłącznie poprzez nabyte umiejętności. Eksperci twierdzą, że nowy pracownik powinien być w znacznym stopniu zbliżony osobowościowo do nas a przede wszystkim do swojego przełożonego. Powinien wypełniać potrzebną lukę w danym power teamie. To pozwala na pełne zaangażowanie w pracę i wykształcenie dobrej relacji na linii pracodawca-pracownik.

Przewoźnik Praca kierowca