Zatrudnianie pracowników z Indii i reszty Azji – kompendium wiedzy dla Pracodawców

Chcesz zatrudnić pracowników z Indii, ale boisz się urzędniczych wędrówek z tym związanych? Choć ilość potrzebnych dokumentów może przerazić, to „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Pracownicy z Azji, czyli spoza państw, które są objęte swobodą przepływu pracowników, również mogą zostać zatrudnieni w Polsce na podstawie wydawanego zezwolenia przez wojewodę.

Pracownicy z Indii w Polsce?


Oczywiście – to jak najbardziej możliwe i jak najbardziej opłacalne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pracownicy z Bliskiego i Dalekiego Wschodu to osoby, które w naszym kraju są zadowolone z oferowanych zarobków. Po drugie to osoby rzetelne, gdyż zależy im na utrzymaniu pracy, dzięki której mogą zapewnić swojej rodzinie godziwy byt. Po trzecie – to osoby, np. szwaczki, czy spawacze z Indii, którzy mają fach w ręku, będąc już wcześniej pracownikami produkcji.

Zezwolenie dla pracownika produkcji z Azji


Cudzoziemiec, który będzie wykonywać pracę u pracodawcy, który ma siedzibę na terytorium Polski lub u pracodawcy zagranicznego, który deleguje pracownika na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej lub usługi nie eksportowej, ale przekraczającej 30 dni – musi uzyskać zezwolenie. Ten proces przebiega dwuetapowo:
Pracodawca otrzymuje przyrzeczenie wydania zezwolenia, dzięki czemu pracownik z Indii będzie mógł ubiegać się o dokumenty legalizujące jego pobyt na terenie Polski w związku z wykonywaniem pracy, np. jako pracownik produkcji.
Nasz przyszły pracownik – czy to pracownik produkcji, czy szwaczka, krawcowa, a może spawacz – otrzymuje zezwolenie na wykonywanie zleconej mu pracy.
Takie zezwolenie otrzyma po wspomnianym wcześniej przyrzeczeniu Pracodawcy oraz dostarczeniu: wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na terenie Polski albo karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Szwaczka z Indii może pracować u nas na zawsze?


Oczywiście – jeśli zadbamy o potrzebne dokumenty. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę są wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy na czas określony (pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na czas udzielonego zezwolenia na pracę, następnie można je przedłużać) , dla określonego cudzoziemca i pracodawcy lub na określone stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy. Jeżeli pracownik z Azji będzie kimś, z kim chcielibyśmy nawiązać długofalową współpracę to jak widać nic nie stoi na przeszkodzie.

Opłaty za zezwolenia dla pracowników z Indii i reszty Azjii
Każde zezwolenie wiąże się z opłatami:

  1. 50 zł – gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
  2. 100 zł – gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  3. 200 zł – gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca kwoty te ulegają zmniejszeniu o połowę. Wówczas opłaty wynoszą odpowiednio 25, 50 lub 100 zł.

„Wypożyczanie” pracowników z Indii między firmami


Wydawać by się mogło, że dzięki takiemu zezwoleniu pracownicy z Indii będą mogli zmieniać pracę na każdą, która spełni ich warunki. To nie jest możliwe. Zezwolenie na pracę nie pozwala na swobodne poruszanie się po polskim rynku pracy. A co w sytuacji, gdy prowadzę szwalnię, a kolega zatrudnia krawcowe z Azji i chciałbym zatrudnić parę krawcowych z Indii u siebie w firmie? Takie zezwolenie nie daje możliwości wykonywania każdej pracy na rzecz danego pracodawcy, lecz tylko wskazanego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku. W tej sytuacji jak najbardziej, jeżeli krawcowe z Azji mają zezwolenie na to konkretne stanowisko – będę mógł je zatrudnić. Ważnym jest też to, że wydane przyrzeczenie lub zezwolenie zachowuje ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę.

Przewoźnik Praca kierowca